Alexander Volkov - Night Pond
 
Alexander Volkov
"Night Pond"
(28 x 42 in.)