Alexei Butirskiy
Alexei Butirskiy - Lion's Gate
Alexei Butirskiy
Alexei Butirskiy
"Lion's Gate"
(34 x 30 in.)