Alexei Butirskiy - New York - New York
Alexei Butirskiy
Alexei Butirskiy
"New York - New York"
(18 x 14 in.)