Anna Razumovskaya
Anna Razumovskaya - Red Flower
 
Anna Razumovskaya
"Red Flower"
(40 x 20, 48 x 24, 60 x 30 in.)