Anna Razumovskaya
Anna Razumovskaya - Resting Moment
Anna Razumovskaya
Anna Razumovskaya
"Resting Moment"
(24 x 30, 30 x 40, 36 x 48 in.)