Simon Kenevan
Simon Kenevan - Harmony, pastel study
Simon Kenevan
Simon Kenevan
"Harmony, pastel study"
(17 x 12 in.)