Zheng Li
Zheng Li  - Piano Green Ambre
Zheng Li
Zheng Li
"Piano Green Ambre"
(48 x 48 in.)