Zheng Li
Zheng Li - Piano Grey Series
Zheng Li
Zheng Li
"Piano Grey Series"
(48 x 48 in.)